2010 m. balandžio 9 d., penktadienis

2010 m. balandžio 2 d., penktadienis

Atnaujintos žvakės ( Updated Candles)
Before it was a simple white candle. I decided to decorate them. I used all kinds of the rest: a simple cardboard, flowers from old artificial bunch of flowers, lace and gift paking the rest of tape. Decorations a madeing so that candels can be replased.
I am enterring in into challege AlliSorts
- Rags to riches (recycle or alter something)

Prieš tai buvo paprastos baltos žvakės. Nutariau jas papuošti. Tam reikalui panaudojau visokius likučius: paprastą kartoną, gėles iš senų dirbtinių gėlių puokščių, nėrinių ir dovanų pakavimo juostelių likučius. Dekoracija padaryta taip, kad žvakes galim butu pakeisti.
Darbas paruoštas
AlliSorts konkursui.